Thiết bị hội nghị trực tuyến

Micro đa hướng Veda omni microphone

Micro đa hướng Veda omni microphone

- Cổng kết nối 3.5mm
- Khoảng cách thu từ 1-3m
- Kiểu dáng gọn nhẹ
- Có thể mở rộng tới 2 micro

Micro đa hướng Veda omni microphone

Tính năng cơ bản:
- Cổng kết nối 3.5mm
- Khoảng cách thu từ 1-3m
- Kiểu dáng gọn nhẹ
- Có thể mở rộng tới 2 micro


Tags: micro đa hướng Veda omni microphone, micro đa hướng, Veda omni microphone

Sản phẩm cùng danh mục

Back to top