Triển khai hội nghị trực tuyến tại VNPT Gia Lai

Hệ thống được thiết kế có thể mở rộng tới 24 điểm, Giai đoạn 1 triển khai từ 10 đến 16 điểm.

Xem thêm hình ảnh tại: https://www.facebook.com/hoinghitructuyen 
Back to top