Khách hàng

Hình ảnh triển khai hội nghị trực tuyến tại HANFIMEX CORP

Hình ảnh triển khai hội nghị trực tuyến tại HANFIMEX CORP

19/06/2019

Hệ thống triển khai họp tại 2 điểm Hà Nội và Bình Phước

chi tiết ››

Hình ảnh triển khai tại Công ty Cổ phần Nam Dược (Nam Dược miền trung)

Hình ảnh triển khai tại Công ty Cổ phần Nam Dược (Nam Dược miền trung)

18/06/2019

Hệ thống lắp đặt mở rộng cho Công ty Cổ phần Nam Dược

chi tiết ››

Hình ảnh triển khai hội nghị truyền hình tại Trung tâm Tim mạch Đà Nẵng

Hình ảnh triển khai hội nghị truyền hình tại Trung tâm Tim mạch Đà Nẵng

18/06/2019

Hệ thống sử dụng phần mềm skype và hệ thống âm thanh của Vinameeting phục vụ cho mục đích nghiên cứu và học tập

chi tiết ››

Hình ảnh triển khai hội nghị truyền hình tại Tập đoàn Hoà Bình Minh

Hình ảnh triển khai hội nghị truyền hình tại Tập đoàn Hoà Bình Minh

13/06/2019

Hệ thống thiết kế sẵn sàng với 30 điểm cầu và sử dụng MCU chuyên dụng

chi tiết ››

Hình ảnh triển khai họp trực tuyến tại trường Đại học Hùng Vương

Hình ảnh triển khai họp trực tuyến tại trường Đại học Hùng Vương

13/06/2019

Hệ thống được lắp đặt như một điểm để kết nối hoặc cũng có thể cấu hình làm máy chủ để các điểm gọi vào.

chi tiết ››

Back to top