Khảo sát triển khai họp trực tuyến

Để triển khai thực tế một dự án họp trực tuyến cần tuân thủ chặt chẽ những công việc sau (áp dụng cho triển khai tại 1 phòng họp):
1. Chọn vị trí lắp đặt tivi LCD hoặc màn chiếu, máy chiếu: từ vị trí ngồi của chủ tọa, các thành viên và layout phòng họp cần tính toán vị trí này đầu tiên
2. Chọn vị trí lắp đặt các thiết bị còn lại: camera, âm thanh, thiết bị họp trực tuyến. Vị trí lắp đặt các thiết bị này càng gần vị trí LCD càng dễ triển khai. Nếu khoảng cách giữa thiết bị đầu cuối và camera, LCD quá xa cần tính toán phương án dùng dây HDMI, dây USB kéo dài.
3. Khi lắp đặt LCD và camera cần tính toán và xử lý vấn đề nghịch sáng (nếu có)
4. Chuẩn bị sẵn đầu chờ dây mạng có tín hiệu tại vị trí lắp đặt thiết bị họptrực tuyến
5. Chuẩn bị 01 ổ cắm đa năng khoảng 10 khe cắm (cấp 10 nguồn điện)
6. Test kết nối mạng trước khi triển khai
7. Đề nghị khách hàng bố trí người tiếp nhận hệ thống
Back to top