Cho thuê thiết bị hội nghị trực tuyến

Dịch vụ cho thuê MCU chuyên dụng Vinameeting 16 điểm cầu trở lên

Dịch vụ cho thuê MCU chuyên dụng Vinameeting 16 điểm cầu trở lên

ü  Giảm chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho khách hàng

ü  Mang lại chất lượng thực sự khác biệt so với giải pháp “điện toán đámmây” của một số nhà cung cấp khác

ü  Khách hàng có thể tận dụng hạ tầng sẵn có: laptop, PC, thiết bị âm thanh, máy chiếu, LCD...

ü  Khách hàng có thể chủ động trang bị thêm thiết bị đầu cuối theo từng giai đoạn


Thông tin chi tiết giải pháp cho thuê hội nghị trực tuyến Vinameeting 16 điểm cầu trở lên :
Giảm chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho khách hàng
Mang lại chất lượng thực sự khác biệt so với giải pháp “điện toán đám mây” của một số nhà cung cấp khác
Bản chất của giải pháp “điện toán đám mây” là nhà cung cấp sử dụng 1 máy Server đặt trên internet và bán hoặc cho thuê các quyền kết nối (user/password) cho rất nhiều khách hàng nên chất lượng rất kém và không ổn định vì phụ thuộc số lượng truy cập (phòng họp) trong một thời điểm và chất lượng internet...
Khách hàng có thể tận dụng hạ tầng sẵn có: laptop, PC, thiết bị âm thanh, máy chiếu, LCD...
Khách hàng có thể chủ động trang bị thêm thiết bị đầu cuối theo từng giai đoạn
Nếu khách hàng đã có mạng riêng (WAN, VPN…) thì chất lượng tuyệt vời (những dịch vụ cho thuê của các nhà cung cấp khác không thể sử dụng được mạng riêng của khách hàng)
Giải pháp này phù hợp với những khách hàng có nhu cầu hội nghị trực tuyến chất lượng cao với chi phí đầu tư ban đầu có thể cạnh tranh với các nhà cung cấp dịch vụ “điện toán đám mây”. Khách hàng có thể chia thành các giai đoạn đầu tư để tối ưu nguồn vốn và chủ động được kế hoạch tài chính. Nếu khách hàng có thời gian thuê 2 năm liên tục chúng tôi sẽ có những chính sách đặc biệt.
Mỗi điểm cầu cần trang bị:
1. PC hoặc Laptop + phần mềm chuyên dụng
2. Camera
3. Micro
4. Màn hình hiển thị (Tivi hoặc máy chiếu)
5. Loa (có thể dùng loa của Tivi đối với phòng họp nhỏ)
6. Đường truyền (FTTH, WAN, VPN...)
Mô hình kết nối tại 1 điểm cầu:

Mô hình tổng quan hệ thống:

Phương án triển khai:
Sau khi khách hàng chuẩn bị xong các thiết bị phụ trợ chúng tôi sẽ tiến hành test đánh giá chất lượng những thiết bị này trước khi kết nối vào hệ thống hội nghị trực tuyến. Nếu khách hàng chưa tổ chức mua sắm các thiết bị trên chúng tôi có thể hỗ trợ thông tin tư vấn để chọn phương án tối ưu cho khác hàng.
Nếu các thiết bị phụ trợ đạt yêu cầu chúng tôi tiến hành kết nối máy tính với các thiết bị phụ trợ và cài đặt phần mềm chuyên dụng họp trực tuyến Cyphone-Vinameeting.
Sau khi toàn bộ các máy tính đã được cài đặt phần mềm, kết nối với thiết bị phụ trợ chúng tôi tiến hành kết nối với thiết bị điều khiển đa điểm.
Cuối cùng sau khi kết nối thành công, chúng tôi tiến hành đào tạo, hướng dẫn sử dụng, đo kiểm chất lượng mạng, chạy thử đánh giá, điều chỉnh các thông số cho phù hợp hạ tầng. Thời gian cho tất cả công việc này khoảng 1 tuần. Kết thúc toàn bộ hệ thống chính thức đi vào hoạt động.
Thông tin chi tiết kỹ thuật thiết bị điều khiển đa điểm xin mời xem tại đây: MCU VEDA M16Vinameeting

Sản phẩm cùng danh mục

Back to top