Hình ảnh triển khai hệ thống hội nghị truyền hình tại Ban Quản lý Dự án Đường sắt Việt Nam

Hình ảnh triển khai hệ thống hội nghị truyền hình tại Ban Quản lý Dự án Đường sắt Việt Nam.

​Hệ thống hội nghị truyền hình tại Ban Quản lý Dự án Đường sắt Việt Nam sử dụng phần mềm họp trực tuyến. Camera Logitech webcam c930e, hệ thống micro KTS Restmoment RX - M2863/V. Hệ thống loa sử dụng hệ thống loa có sẵn tại phòng họp.
Tags:Triển khai hội nghị truyền hình tại ban quản lý dự án đường sắt việt nam, hội nghị truyền hình tại ban quản lý dự án đường sắt, dự án đường sắt trên cao

Back to top