Hình ảnh triển khai họp trực tuyến tại Văn phòng Chương trình Biến đổi khí hậu

Hình ảnh triển khai họp trực tuyến tại Văn phòng Chương trình Biến đổi khí hậu.
triển khai hội nghị truyền hình qua phần mềm tại văn phòng biến đổi khí hậu, triển khai hội nghị truyền hình sử dụng phần mềm
Văn phòng Chương trình Biến đổi khí hậu sử dụng phần mềm trên laptop. Kết hợp với mic đa hướng kèm loa Phoenix MT202-PCS và camera Minrray UV540AS-10-U2. Combo hoàn hảo cho hội nghị truyền hình sử dụng máy tính.
\Tags:hội nghị truyền hình tại Văn phòng chương trình biến đổi khí hậu, thiết bị hội nghị truyền hình qua phần mềm, phòng họp trực tuyến phần mềm
Back to top