Hình ảnh triển khai hội nghị truyền hình tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Đường thuỷ I

Hình ảnh triển khai hội nghị truyền hình tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Đường thuỷ I.
hội nghị truyền hình tại Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải đường thuỷ 1, hội nghị truyền hình sử dụng cho ngành giáo dục
Cán bộ kỹ thuật test các lỗi của thiết bị (nếu có), cấu hình cài đặt và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng trước khi thi công.

hội nghị truyền hình giao thông vận tải đường thuỷ 1, phòng họp online cho trường học
Sau khi hoàn thiện thi công. Thiết bị kết nối về điểm cầu của khách hàng. Hệ thống sử dụng Veda 700 kèm camera Cycam 700. Hệ thống âm thanh sử dụng 2 micro đa hướng Veda Omni và tivi LG 49 inch 4k.
Tags: Hình ảnh triển khai hội nghị truyền hình tại cao đẳng giao thông vận tải đường thuỷ 1, hội nghị truyền hình tại cao đẳng giao thông vận tải đường thuỷ 1, hội nghị truyền hình tại hải dương
Back to top