Hình ảnh triển khai hội nghị truyền hình tại công ty cổ phần APOLLO SILICONE

Địa chỉ công ty nằm tại 18 Lê Quý Đôn, Phường 06, Quận 03, tp.HCM.
APOLLO SILICONE
Hệ thống sử dụng camera PTZ Cycam 700 và thiết bị đầu cuối Veda 700.
Apollo silicone
Micro cổ ngỗng hội thảo chuyên dụng HUP EDM-280.
Tags:Triển khai hội nghị truyền hình tại công ty cổ phần APOLLO SILICONE, Hội nghị truyền hình, APOLLO SILICONE
Back to top